Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
"Nowa Szansa"

Nowa Szansa – program wsparcia dla osób w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej poprzez realizację prac społecznie użytecznych   Jeżeli: jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej,  nie posiadasz umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, skorzystaj z...

"Dla dobra rodziny"

„ Dla dobra rodziny" - aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych- program wsparcia dla osób bezrobotnych  posiadających zobowiązania alimentacyjne". Program realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.   Masz zobowiązania alimentacyjne i nie możesz znaleźć pracy Mimo zaangażowania Twoje...

Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

    Powiatowy Urząd pracy w Krapkowicach otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej    ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę